Dr. Òscar Martínez

Cap del Grup de Recerca en Sarcomes – Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Noves idees en l’abordatge terapèutic davant el sarcoma d’Ewing.

Els sarcomes associats a translocacions cromosòmiques solen presentar un genoma senzill, on el principal conductor de la malaltia és la proteïna de fusió generada com a resultat de la translocació. Aquestes proteïnes aberrants, amb capacitat oncogènica, són específiques de la cèl·lula cancerígena i per tant, constitueixen una diana terapèutica excepcional. Tot i això, el desenvolupament de teràpies específiques per inhibir aquestes proteïnes no ha tingut massa èxit. Això es deu fonamentalment al fet que majoritàriament són factors de transcripció situats a l’interior de la cèl·lula i difícils d’inhibir. Aquests tumors són molt agressius, amb pobres taxes de resposta als tractaments estàndard i quan es presenten amb metàstasi el seu pronòstic empitjora significativament. Per tot això, és imprescindible idear una estratègia innovadora que ens permeti desenvolupar teràpies específiques que bloquegin l’activitat de les proteïnes de fusió responsables de la progressió d’aquests sarcomes.