Dra. Ana Vivancos

Cap del Grup de Genòmica del Càncer – Vall d’Hebron Institut d’Oncologia

Com ens pot ajudar la biòpsia líquida en càncer?

Un dels grans avenços que s’ha produït en els darrers anys pel que fa a la medicina personalitzada és la incorporació de la biòpsia líquida. Es tracta d’un mètode més ràpid i molt menys invasiu que la biòpsia clàssica de teixit, amb el qual es detecta ADN derivat del tumor que es troba circulant en la sang. Per realitzar les tècniques de biòpsia líquida es parteix d’una simple extracció de sang i obtenim resultats de l’estat de les mutacions en pocs dies, el que ajuda a decidir el tractament més específic i dirigit per a cada cas. Cal tenir en compte que el genotip dels tumors és una informació fonamental, i que aquest pot canviar després del seu diagnòstic i després de diferents tractaments. La biòpsia líquida en aquest sentit permet detectar mutacions rellevants dels tumors que no són detectables en els tumors primaris (encara que sí si es realitza una biòpsia tradicional), amb el que a més permet realitzar la detecció de mutacions al llarg de diferents moments de la evolució de la malaltia, monitoritzant el pacient. Aquests aspectes de la biòpsia líquida la converteixen en una de les eines amb més potencial per al tractament dels pacients dels últims anys.