Prof. Dr. Romain Quidant

Cap del Grup de Nano-òptica de Plasmons – Institut de Ciències Fotòniques

Combinant nanotecnologia i llum per combatre el càncer

Una mirada ràpida al voltant nostre és suficient per adonar-se com les ciències i tecnologies de la llum, que defineixen el que es coneix com fotònica, estan canviant dràsticament les nostres vides diàries. La fotònica s’ha tornat una ciència transversal en la qual la llum ofereix eines innovadores capaces de resoldre problemes i superar limitacions en un ampli rang de camps, des de la física fonamental fins a la medicina, des de les dades massives o big data fins a les energies renovables. La nanofotònica és una branca de la fotònica que estudia la interacció de la llum amb ínfimes quantitats de matèria, amb objectes minúsculs de la mida d’uns pocs nanòmetres. Sorprenentment, els objectes de mida nanomètrica, com les nanopartícules d’or, presenten unes propietats òptiques extraordinàries, altament rellevants per al camp de la biomedicina. En aquesta breu presentació, introduïm la nostra investigació cap a tractaments oncològics menys invasius amb hipertèrmia dirigida. El nostre enfocament fa ús de la capacitat de les nanopartícules d’or per generar calor sota il·luminació làser. Nanobarres d’or són biofuncionalitzades per adherir-se a teixits cancerígens. Un cop aglomerades en el tumor, una determinada quantitat de llum és lliurada per dissipar localment el tumor sense afectar els teixits sans propers. Presentem els nostres resultats més recents en un model de ratolins i discutim els passos futurs i desafiaments cap a un trasllat clínic.